ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης διοργανώνει στις 6 και 7 Νοεμβρίου 2019 Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών και ερευνητών από την Ευρώπη (Αγγλία, Αυστρία, Ιταλία, Κύπρο) και την Ελλάδα υπό τον τίτλο:

«Latin Language and Literature: (Old) Limits and (New) Perspectives. An International Conference in Honour of Professor Robert Maltby on the Occasion of his Receipt of an Honorary Doctorate at Democritus University of Thrace»

[«Λατινική Γλώσσα και Λογοτεχνία: (Παλιά) Όρια και (Νέες) Προοπτικές. Διεθνές Συνέδριο προς τιμήν του Καθηγητή Robert Maltby με την ευκαιρία της Αναγόρευσής του σε Επίτιμο Διδάκτορα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης»].

Όσες/Όσοι φοιτήτριες/φοιτητές του Τμήματος (προπτυχιακοί ή/και μεταπτυχιακοί) επιθυμούν να συμμετάσχουν εθελοντικά στη διεξαγωγή του Διεθνούς Συνεδρίου παρακαλούνται να προσέλθουν την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου στις 11.00 π.μ. στην Αίθουσα Β’ για μια πρώτη ενημερωτική συνάντηση.

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Κάθε μέρα κατόπιν συνεννόησης μέσω e-mail. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Αυγούστεια ποίηση (κυρίως Οβίδιος) - Ρωμαϊκή ερωτική ελεγεία - Σπουδές φύλου και κλασικές σπουδές - Ρωμαϊκό επίγραμμα (κυρίως Μαρτιάλης, Corpus Priapeorum) - Πρόσληψη λατινικής λογοτεχνίας στην Ελλάδα (19ος-20ος αιώνας).