Έναρξη παραδόσεων μαθήματος ΚΦΙ503 του Π.Μ.Σ.


Οι παραδόσεις του μαθήματος ΚΦΙ503 (Παπυρολογία, Παλαιογραφία και Κριτική των Κειμένων) του Π.Μ.Σ. “Κείμενα και Πολιτισμός” θα ξεκινήσουν την Τρίτη, 22 Οκτ. 2019, στις 12.15, στην Αίθουσα Σεμιναρίων του Π.Μ.Σ.

Γιάννης Ντεληγιάννης

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Αποκλειστικά μόνο κατόπιν συνεννόησης στο e-mail: inteligi@helit.duth.gr. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: • Κικέρων: Πολιτικά, ρητορικά και φιλοσοφικά κείμενα. • Σενέκας ο Νεώτερος: Φιλοσοφικά κείμενα. • Ιστορία και πρόσληψη των κλασσικών ελληνικών και λατινικών κειμένων στον Δυτικό Μεσαίωνα και την Αναγέννηση: λατινικές μεταφράσεις και σχόλια. • Λατινική Παλαιογραφία, Κωδικολογία και κριτική του κειμένου.