Ανακοίνωση αναβολής διδασκαλίας μαθημάτων ΝΕΦ 201 (Τμήμα Α-Μαλ) και ΕΕΝΕΦ 246


Ανακοινώνεται ότι η διδάσκουσα Βασιλική Κοντογιάννη αναβάλλει την αναπλήρωση του μαθήματος ΝΕΦ 201 (Τμήμα Α-Μαλ), η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα 16 Οκτωβρίου και ώρα 18.00 έως 21.00, για λόγους ασθενείας.

Επίσης αναβάλλεται η διδασκαλία του μαθήματος ΕΕΝΕΦ 246 της 17ης Οκτωβρίου, ώρα 9.00 έως 12.00.

Τα μαθήματα θα αναπληρωθούν σε συνεννόηση με τους φοιτητές.

Η διδάσκουσα