Πιστοποιητικά φοιτητικής ιδιότητας των πρωτοετών φοιτητών


Oι πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να παραλάβουν τα πιστοποιητικά φοιτητικής ιδιότητας από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Α) Με αυτοπρόσωπη παρουσία του φοιτητή στη Γραμματεία του Τμήματος και επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας.

Β) Με νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Γ) Στέλνοντας  αίτηση από τα ΚΕΠ ή άλλη δημόσια αρχή (για τη γνησιότητα της υπογραφής), προκειμένου να τους αποσταλούν με fax τα πιστοποιητικά φοιτητικής ιδιότητας.