Ανακοίνωση μαθήματος ΥΝΕΦ241 και ΝΕΦ203 (τμήμα Α-Μαλ)


Σας ενημερώνουμε ότι το σημερινό μάθημα ΥΝΕΦ241 το οποίο πραγματοποιείται 15.00-18.00 στην αίθουσα Ε΄, καθώς και το μάθημα της Τετάρτης ΝΕΦ203 (Τμήμα Α-Μαλ) που πραγματοποιείται 15.00-18.00 στην αίθουσα Ε΄ ακυρώνονται. Οι αναπληρώσεις των μαθημάτων θα ανακοινωθούν σύντομα.

Εκ μέρους της διδάσκουσας

Στέλλας Χελιδώνη