Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και του διοικητικού προσωπικού του Δ.Π.Θ. στη Σύγκλητο και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ.pdf