Αναβολή διδασκαλίας μαθημάτων ΕΕΑΕΦ141 και ΑΕΦ103 (τμήμα Α-Μαλ)


Τα μαθήματα ΕΕΑΕΦ141 και ΑΕΦ103 (τμήμα Α-Μαλ) δεν θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 7/11/2019.

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Αποκλειστικά μόνο κατόπιν συνεννόησης στο e-mail: sbouses@helit.duth.gr