Ανακοίνωση μαθήματος ΑΕΦ101 (Τμήμα Σ-Ω)


Το μάθημα ΑΕΦ101 (Τμήμα Σ-Ω) “Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας/Θεματογραφία” της Πέμπτης (07/11/2019) αναβάλλεται. Θα ακολουθήσει αναπλήρωσή του. Το μάθημα της Πέμπτης (14/11/2019) θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Εκ μέρους του διδάσκοντα

Κωνσταντίνου Στέφου