ΥΛΦ 173: ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (12/11)


Ανακοινώνεται ότι λόγω σοβαρού προσωπικού κωλύματος το αυριανό μάθημα (12/11) του ΥΛΦ 173 (Οβίδιος, Metamorphoses) αναβάλλεται.

Θα βγει σχετική ανακοίνωση για την αναπλήρωσή του.

Ο διδάσκων

 

 

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Κάθε μέρα κατόπιν συνεννόησης μέσω e-mail. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Αυγούστεια ποίηση (κυρίως Οβίδιος) - Ρωμαϊκή ερωτική ελεγεία - Σπουδές φύλου και κλασικές σπουδές - Ρωμαϊκό επίγραμμα (κυρίως Μαρτιάλης, Corpus Priapeorum) - Πρόσληψη λατινικής λογοτεχνίας στην Ελλάδα (19ος-20ος αιώνας).