Βεβαιώσεις παρακολούθησης συνεδρίου Λατινικών (τελευταία ενημέρωση)


Λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων οι «Βεβαιώσεις Παρακολούθησης» του Διεθνούς Συνεδρίου Λατινικών Σπουδών θα είναι έτοιμες την ερχόμενη Παρασκευή 22/11. Οι ενδιαφερόμενες/-οι μπορούν να τις παραλαμβάνουν από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας κατά τις ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Κάθε μέρα κατόπιν συνεννόησης μέσω e-mail. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Αυγούστεια ποίηση (κυρίως Οβίδιος) - Ρωμαϊκή ερωτική ελεγεία - Σπουδές φύλου και κλασικές σπουδές - Ρωμαϊκό επίγραμμα (κυρίως Μαρτιάλης, Corpus Priapeorum) - Πρόσληψη λατινικής λογοτεχνίας στην Ελλάδα (19ος-20ος αιώνας).