Υποστηρικτική τεχνολογία και ψηφιακή προσβασιμότητα. Σεμινάριο “Ενίσχυσης ακαδημαϊκών δεξιοτήτων για τους φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες ή/ και άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες”