Ενημερωτική συνάντηση Erasmus+ Τετάρτη 20 Νοεμβρίου


erasmus+ αφίσα

erasmus+ πρόγραμμα

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τρίτη 12:00-14:00 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Νεολατινική Λογοτεχνία - Πρόσληψη της κλασικής λατινικής λογοτεχνίας στην Αναγέννηση - Ιταλικός ουμανισμός