Αναβολή διδασκαλίας μαθήματος ΒΦ221 (τμήμα Μαμ-Ω)


Τo μάθημα Α’ εξαμήνου ΒΦ221 (Τμήμα Μαμ-Ω)  δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19/11/2019.

• Πρώιμη Βυζαντινή Πεζογραφία • Πατερική Λογοτεχνία • Ρητορική - Ομιλητική • Παλαιογραφία • Παπυρολογία