ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ


Οι  φοιτητές οι οποίοι αιτήθηκαν μετεγγραφή στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας παρακαλούνται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που δεσμεύτηκαν στην ηλεκτρονική αίτησή τους για μετεγγραφή, προκειμένου να ελεγχθούν από το Τμήμα, είτε αυτοπροσώπως είτε να αποστείλουν τα δικαιολογητικά με ταχυμεταφορική (courier) από 27-11-2019 έως 6-12-2019 στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας

Πανεπιστημιούπολη

69100 Κομοτηνή