Αλλαγή Μαθημάτων του κ. Μπουσέ


Μόνο για αυτήν την εβδομάδα τα μαθήματα του κ. Μπουσέ αλλάζουν ημέρα και ώρα και διαμορφώνονται ως εξής:

Τρίτη 3/12, ΕΕΑΕΦ141 (Παπυρολογία Ι), 18:00-21:00, Αίθουσα Β’

Τετάρτη 4/12, ΑΕΦ103 Τμήμα (Α-Μαλ), 10:00-15:00, Αίθουσα Α’

Εκ μέρους του Επ. Καθηγητή κ. Σταμάτιου Μπουσέ