ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΦ203


Η υποχρεωτική πρόοδος στο πλαίσιο του μαθήματος ΝΕΦ203 Θεωρία Λογοτεχνίας (Μαμ-Ω) (Σ. Βούλγαρη) θα γίνει την Παρασκευή 6/12/2019 στην αίθουσα Ε΄ , ώρα 13:30-14:30.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: • Μεσοπολεμική και μεταπολεμική ποίηση και πεζογραφία. • Νεοτερική πεζογραφία. • Το μεταίχμιο μεταξύ ποίησης και πεζογραφίας. • Θεωρίες των λογοτεχνικών ειδών. •Ψυχαναλυτική προσέγγιση της λογοτεχνίας. •Συγκριτική γραμματολογία.