ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΩΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ


Η Συνέλευση του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. στην υπ’ αριθμ. 2/13-11-2019 συνεδρίασή της, αποφάσισε να κάνει δεκτή την εγγραφή φοιτητών ως υπεράριθμων στα μαθήματα Ελεύθερων Επιλογών της Β’ Ζώνης για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, μόνο ύστερα από σχετική αίτησή τους προς τη Γραμματεία και αφού διαπιστωθεί ότι όντως δεν μπόρεσαν να δηλώσουν τα συγκεκριμένα μαθήματα και ότι τα χρειάζονται για την έγκαιρη λήψη του πτυχίου τους.