Αναβολή μαθήματος ΝΕΦ201 (Τμήμα Μαμ-Ω)


To μάθημα ΝΕΦ201 (Τμήμα Μαμ-Ω) της Πέμπτης 12.12.2019 αναβάλλεται. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για την αναπλήρωσή του.

Η διδάσκουσα

ΚΥΡΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: - Νεοελληνική λογοτεχνία, γραμματεία και ιστορία των ιδεών, με έμφαση στην περίοδο 1800-1922 - Νεοελληνική λογοτεχνία, γραμματεία και ιστορία των ιδεών του ομογενειακού ελληνισμού της Ανατολής - Συγκρότηση πληροφοριακής βάσης δεδομένων για τα κείμενα, τις πηγές και τη βιβλιογραφία της πρώιμης νεοελληνικής γραμματείας - Πρόσληψη της πρώιμης νεοελληνικής γραμματείας στον ελλαδικό και βαλκανικό χώρο του 19ου αιώνα - Αναπαράσταση του τόπου στη λογοτεχνία (ο τόπος ως αφηγηματικός τρόπος)