Προθεσμία αιτήσεων για τις δηλώσεις των υπεράριθμων


Σας ενημερώνουμε ότι η κατάθεση των αιτήσεων για την εγγραφή φοιτητών ως υπεράριθμων στα μαθήματα Ελεύθερων Επιλογών της Β’ Ζώνης για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, θα γίνεται μέχρι την Παρασκευή 20/12/2019.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή.

Από την Γραμματεία