Διεθνής κινητικότητα (ICM) του προγράμματος Erasmus+ 2019-2021 για μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π.


Στο πλαίσιο της Διεθνούς Κινητικότητας (ICM) Erasmus+ 2019-2021 εγκρίθηκαν οι παρακάτω κινητικότητες για το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας:

ΑΛΒΑΝΙΑ (University of Tirana): 3 εξερχόμενα μέλη προσωπικού για διδασκαλία STA (5 ημ. δραστ. + 2 ημ. ταξιδ.), επιχορήγηση ίση με 1.440 ευρώ [180 ευρώ δαπάνες ταξιδίου + (180 ευρώ x 7 ημ.) ατομικές δαπάνες]

ΑΛΒΑΝΙΑ (Logos University): 3 εξερχόμενα μέλη προσωπικού για διδασκαλία STA (5 ημ. δραστ. + 2 ημ. ταξιδ.), επιχορήγηση ίση με 1.440 ευρώ [180 ευρώ δαπάνες ταξιδίου + (180 ευρώ x 7 ημ.) ατομικές δαπάνες]

ΡΩΣΙΑ (Lomonosov State University): 1 εξερχόμενο μέλος προσωπικού για διδασκαλία STA (5 ημ. δραστ. + 2 ημ. ταξιδ.), επιχορήγηση ίση με 1.535 ευρώ [275 ευρώ δαπάνες ταξιδίου + (180 ευρώ x 7 ημ.) ατομικές δαπάνες]

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (Universidad National del Nordeste): 1 εξερχόμενο μέλος προσωπικού για διδασκαλία STA (5 ημ. δραστ. + 2 ημ. ταξιδ.), επιχορήγηση ίση με 2.760 ευρώ [1.500 ευρώ δαπάνες ταξιδίου + (180 ευρώ x 7 ημ.) ατομικές δαπάνες]

Οι παραπάνω μετακινήσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως και 31 Ιουλίου 2021.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να δηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση της συντονίστριας Erasmus+ του Τ.Ε.Φ. (amastrog@helit.duth.gr) έως την Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 για τα Πανεπιστήμια της Αλβανίας και έως την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 για τα Πανεπιστήμια της Ρωσίας και της Αργεντινής.

 

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τρίτη 12:00-14:00 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Νεολατινική Λογοτεχνία - Πρόσληψη της κλασικής λατινικής λογοτεχνίας στην Αναγέννηση - Ιταλικός ουμανισμός