Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του θεσμού του “Ακροατή Πανεπιστημιακών Μαθημάτων”


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ακροατές

ΑΙΤΗΣΗ για παρακολούθηση πανεπιστημιακών μαθημάτων στο Τ.Ε.Φ.-Δ.Π.Θ. (1)