ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ


Ανακοινώνεται ότι το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. προκηρύσσει για το οικονομικό έτος 2020 θέσεις ωρομισθίων μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων προς επικουρία των μελών Δ.Ε.Π. στο έργο τους.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αίτηση και σύντομο βιογραφικό σημείωμα στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. του Τ.Ε.Φ. από τις 29/1/2020 μέχρι και τις 4/2/2020.

H αίτηση μπορεί να υποβληθεί είτε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. είτε με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση mpapavas@kom.duth.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ-2020