Έναρξη μαθημάτων ΕΕΛΦ190 και ΛΦ122 (Α-Μαλ)


Οι παραδόσεις των μαθημάτων ΕΕΛΦ190, “Επιστημονική Γραμματεία”, και ΛΦ122 (Τμήμα Α-Μαλ), “Ιστορία της Λατινικής Λογοτεχνίας”, θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 10 και την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου αντιστοίχως, σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας του Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020.

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Αποκλειστικά μόνο κατόπιν συνεννόησης στο e-mail: inteligi@helit.duth.gr. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: • Κικέρων: Πολιτικά, ρητορικά και φιλοσοφικά κείμενα. • Σενέκας ο Νεώτερος: Φιλοσοφικά κείμενα. • Ιστορία και πρόσληψη των κλασσικών ελληνικών και λατινικών κειμένων στον Δυτικό Μεσαίωνα και την Αναγέννηση: λατινικές μεταφράσεις και σχόλια. • Λατινική Παλαιογραφία, Κωδικολογία και κριτική του κειμένου.