ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΛΦ124


Οι παραδόσεις του μαθήματος ΛΦ124 (Οράτιος, «Ωδές») θα ξεκινήσουν την Τρίτη 11/02, 09.30-12.00, Αίθ. Α’, σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Κάθε μέρα κατόπιν συνεννόησης μέσω e-mail. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Αυγούστεια ποίηση (κυρίως Οβίδιος) - Ρωμαϊκή ερωτική ελεγεία - Σπουδές φύλου και κλασικές σπουδές - Ρωμαϊκό επίγραμμα (κυρίως Μαρτιάλης, Corpus Priapeorum) - Πρόσληψη λατινικής λογοτεχνίας στην Ελλάδα (19ος-20ος αιώνας).