ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΥΑΕΦ144


Το προπτυχιακό μάθημα ΥΑΕΦ144 (Λυρική Ποίηση) θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα (13.2.2020). Το μάθημα έχει e class και οι φοιτητές καλούνται να εγγραφούν (ΥΑΕΦ144 ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (ΤΟ ΥΜΝΙΚΟ ΕΙΔΟΣ). ΕΕ. 2020.)

Εκ μέρους της Καθηγήτριας κ. Φλώρας Μανακίδου