ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΥΝΕΦ242


Οι παραδόσεις του μαθήματος της Β’ Ζώνης ΥΝΕΦ242 (Νεοελληνική Λογοτεχνία/Γραμματεία 1669-1830) θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου, 15:00-18:00 και Αίθουσα Β’.

Εκ μέρους της Καθηγήτριας κ. Βασιλικής Κοντογιάννη