Έναρξη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ φροντιστηρίου ΛΦ122 (Α-Μαλ και Μαμ-Ω)


Οι παραδόσεις του ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ φροντιστηρίου στο πλαίσιο του μαθήματος ΛΦ122 (Ιστορία της Λατινικής Λογοτεχνίας) θα ξεκινήσουν κανονικά, σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, ως εξής:

α) Το Τμήμα Α-Μαλ (διδ. Χ. Σιτσάνης) θα χωριστεί σε δύο ακροατήρια με βάση το επίθετο των φοιτητών:

AZ: Tετάρτη 12/02, 18.00-19.30, Αίθ. Β΄

Η-Μαλ: Tετάρτη 12/02, 19.30-21.00, Αίθ. Β΄

β) Το Τμήμα Μαμ-Ω (διδ. Χ. Παπανικολάου): Τετάρτη 12/02, 18.00-19.30, Αίθ. Ε’

Για περισσότερες πληροφορίες και σχετικό υλικό οι φοιτητές θα πρέπει να εγγραφούν στα αντίστοιχα μαθήματα στο e-class.

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Κάθε μέρα κατόπιν συνεννόησης μέσω e-mail. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Αυγούστεια ποίηση (κυρίως Οβίδιος) - Ρωμαϊκή ερωτική ελεγεία - Σπουδές φύλου και κλασικές σπουδές - Ρωμαϊκό επίγραμμα (κυρίως Μαρτιάλης, Corpus Priapeorum) - Πρόσληψη λατινικής λογοτεχνίας στην Ελλάδα (19ος-20ος αιώνας).