Ανακοίνωση για το Φροντιστήριο του μαθήματος ΝΕΦ202


Παρακαλούνται οι φοιτητές Β΄ εξαμήνου να επισκεφτούν την ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος “Φροντιστήριο NEΦ202» προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία παρακολούθησής του. Το πρώτο μάθημα του Φροντιστηρίου ΝΕΦ202 θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 13.2.2020, σύμφωνα με το ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα.
Η διδάσκουσα
Αναστασία Τσαπανίδου
Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Τ.Ε.Φ.

ΚΥΡΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: - Νεοελληνική λογοτεχνία, γραμματεία και ιστορία των ιδεών, με έμφαση στην περίοδο 1800-1922 - Νεοελληνική λογοτεχνία, γραμματεία και ιστορία των ιδεών του ομογενειακού ελληνισμού της Ανατολής - Συγκρότηση πληροφοριακής βάσης δεδομένων για τα κείμενα, τις πηγές και τη βιβλιογραφία της πρώιμης νεοελληνικής γραμματείας - Πρόσληψη της πρώιμης νεοελληνικής γραμματείας στον ελλαδικό και βαλκανικό χώρο του 19ου αιώνα - Αναπαράσταση του τόπου στη λογοτεχνία (ο τόπος ως αφηγηματικός τρόπος)