Ανακοίνωση για το Φροντιστήριο του μαθήματος ΝΕΦ202


Παρακαλούνται οι φοιτητές Β΄ εξαμήνου να επισκεφτούν την ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος “Φροντιστήριο NEΦ202» προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία παρακολούθησής του. Το πρώτο μάθημα του Φροντιστηρίου ΝΕΦ202 θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 13.2.2020, σύμφωνα με το ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα.
Η διδάσκουσα
Αναστασία Τσαπανίδου
Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Τ.Ε.Φ.