ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΕΕΑΕΦ163 & ΥΑΕΦ142


Οι παραδόσεις των μαθημάτων ΕΕΑΕΦ163 και ΥΑΕΦ142 θα ξεκινήσουν την Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου σύμφωνα με το πρόγραμμα.

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Αποκλειστικά μόνο κατόπιν συνεννόησης στο e-mail: sbouses@helit.duth.gr