ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΕΕΝΕΦ261


Οι παραδόσεις του μαθήματος της Β΄ Ζώνης ΕΕΝΕΦ261 – Ειδικά Θέματα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας [Σεμινάριο] (Ο πρώιμος νεοελληνικός δημώδης πεζός λόγος) θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 17.2.2020, 12:00-15:00, Αίθ. Δ΄, σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

• Πρώιμη Νεοελληνική Γραμματεία (αρχές-1830). • Δημώδες Βυζαντινό/Πρώιμο Νεοελληνικό Ερωτικό Μυθιστόρημα. • Αφηγηματολογία , Η Σημειολογία των Αφηγηματικών Παραδόσεων. • Έκδοση υστεροβυζαντινών και νεοελληνικών λογοτεχνικών κειμένων. • Θεωρία της Λογοτεχνίας.