ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΕΓΛΩ354


Λόγω εκτάκτου προσωπικού κωλύματος του Λέκτορα κ. Ασημάκη Φλιάτουρα, το μάθημα ΕΕΓΛΩ354 (Ονοματολογία) αναβάλλεται στις 11/2/2020, 15:00-18:00 και Αίθ. Β’ και μεταφέρεται μόνο για αυτήν την εβδομάδα στις 12/2/2020, 18:00-21:00 και Αίθ. Γ’.

Εκ μέρους του Λέκτορα κ. Ασημάκη Φλιάτουρα