ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΕΕΓΛΩ365


Οι παραδόσεις του μαθήματος ΕΕΓΛΩ365 (Η διδασκαλία της γλώσσας σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες) θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 14/02, 09.00-12.00, Αίθ. Α’, σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

Η διδάσκουσα

Χρύσα Δούρου

Διδάκτορας Γλωσσολογίας Τ.Ε.Φ./Δ.Π.Θ.