ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΕΕΒΦ283


Οι παραδόσεις του μαθήματος “Ειδικά Θέματα Βυζαντινής Ποίησης και Πεζογραφίας” (ΕΕΒΦ 283) θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 15:00-18:00 στην Αίθουσα Β΄ σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.
Εκ μέρους της διδάσκουσας κ. Ηλιάνας Παρασκευοπούλου