ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΦ122 (ΙΣΤΟPΙΑ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ) [ΤΕΛΙΚΟ]


Σχετικά με το Υποχρεωτικό Φροντιστήριο το οποίο διεξάγεται στο πλαίσιο του μαθήματος ΛΦ122 (Ιστορία της Λατινικής Λογοτεχνίας) διευκρινίζεται ότι:

α) η παρακολούθηση του φροντιστηρίου είναι υποχρεωτική ΜΟΝΟ για τους φοιτητές εγγραφής 2018 και εξής. Εννοείται πως όποια/όποιος φοιτήτρια/φοιτητής από παλαιότερα έτη το επιθυμεί μπορεί να το παρακολουθήσει.

β) σε σύνολο 10 (δέκα) συναντήσεων του φροντιστηρίου ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός απουσιών είναι 2 (δύο).

γ) η συμμετοχή στην εξέταση προόδου στο πλαίσιο του φροντιστηρίου αφορά ΟΛΕΣ/ΟΛΟΥΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ τις φοιτήτριες/τους φοιτητές και η επιτυχία σε αυτήν αποτελεί ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για συμμετοχή στην τελική εξέταση του Ιουνίου (και την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου).

δ) Ο βαθμός στην εξέταση προόδου του φροντιστηρίου, εφόσον είναι πάνω από τη βάση (5), προσμετράται σε ποσοστό 30% στη βαθμολογία της τελικής εξέτασης, εφόσον είναι και αυτή πάνω από τη βάση (5).

ε) Όποια/Όποιος φοιτήτρια/φοιτητής έχει κατά το παρελθόν εξεταστεί επιτυχώς στην πρόοδο του φροντιστηρίου δε χρειάζεται να την επαναλάβει αλλά συμμετέχει απευθείας στην τελική εξέταση του μαθήματος.

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Κάθε μέρα κατόπιν συνεννόησης μέσω e-mail. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Αυγούστεια ποίηση (κυρίως Οβίδιος) - Ρωμαϊκή ερωτική ελεγεία - Σπουδές φύλου και κλασικές σπουδές - Ρωμαϊκό επίγραμμα (κυρίως Μαρτιάλης, Corpus Priapeorum) - Πρόσληψη λατινικής λογοτεχνίας στην Ελλάδα (19ος-20ος αιώνας).