Δεύτερη Συνάντηση με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές Δ’ Έτους


Σε συνέχεια της συνάντησής μας την περασμένη Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου, καλούνται οι φοιτήτριες και φοιτητές Δ’ Έτους σε συνάντηση με τον κ. Ντεληγιάννη την επόμενη Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου, στις 12.30 (μετά το τέλος του σεμιναρίου Π.Α.), στην Αίθουσα Α’, προκειμένου να συζητηθούν θέματα και ερωτήματα που ετέθησαν στην πρώτη συνάντηση.

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Αποκλειστικά μόνο κατόπιν συνεννόησης στο e-mail: inteligi@helit.duth.gr. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: • Κικέρων: Πολιτικά, ρητορικά και φιλοσοφικά κείμενα. • Σενέκας ο Νεώτερος: Φιλοσοφικά κείμενα. • Ιστορία και πρόσληψη των κλασσικών ελληνικών και λατινικών κειμένων στον Δυτικό Μεσαίωνα και την Αναγέννηση: λατινικές μεταφράσεις και σχόλια. • Λατινική Παλαιογραφία, Κωδικολογία και κριτική του κειμένου.