Ανακοίνωση για τις παραδόσεις του μαθήματος ΥΑΕΦ146 (Ιστοριογραφία)


Σας ενημερώνουμε ότι οι παραδόσεις του μαθήματος ΥΑΕΦ146 (Ιστοριογραφία) του κ. Πετρόπουλου θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020 και θα ορίσει ημερομηνία αναπλήρωσης των μαθημάτων σε συνεννόηση με τους φοιτητές.

 

Εκ μέρους του Καθηγητή,

κ. Ιωάννη Πετρόπουλου