Έναρξη μαθημάτων ΚΦΙ504


Οι παραδόσεις του μαθήματος ΚΦΙ504 Οράτιος, Επωδοί, θα ξενικήσουν την Τρίτη 10 Μαρτίου σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τρίτη 12:00-14:00 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Νεολατινική Λογοτεχνία - Πρόσληψη της κλασικής λατινικής λογοτεχνίας στην Αναγέννηση - Ιταλικός ουμανισμός