ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ERASMUS+ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 2020-2021


Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 έχουν εγκριθεί έως 13 θέσεις κινητικότητας για σπουδές για το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας. Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέχρι και την Παρασκευή 3/4/2020.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ERASMUS+ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 2020-21

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 2020-21

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ 2020-21

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2020-21

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τρίτη 12:00-14:00 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Νεολατινική Λογοτεχνία - Πρόσληψη της κλασικής λατινικής λογοτεχνίας στην Αναγέννηση - Ιταλικός ουμανισμός