9/3/2020: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ


ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ.doc

______________________________________________

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (updated 9/3/2020)

19/2/2020, 12:00-15:00, ΑΙΘ Ε’, ΥΛΦ186 (αναπληρώνει το 3/3/2020 μάθημα)

3/3/2020, 18:00-21:00, ΑΙΘ Α’, ΥΛΦ172 (αναπληρώνει το 19/2/2020 μάθημα)

4/3/2020, 12:00-15:00, ΑΙΘ Α’, ΕΕΛΦ198 (αναπληρώνει το 19/2/2020 μάθημα)

9/3/2020, 12:00-15:00, ΑΙΘ Β’, ΕΕΓΛΩ354 (αναπληρώνει το 3/3/2020 μάθημα)

17/3/2020, 9:00-12:00, ΑΙΘ E’, ΥΑΕΦ146 (αναπληρώνει το 10/2/2020 μάθημα)

 

 

 

______________________________________________

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018-2019