Ανακοίνωση για την υποβολή δικαιολογητικών για στέγαση και σίτιση φοιτητών από το Β’ έτος έως πτυχίο


ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗ 2019-2020 ηλεκτρονική αποστολή 12.3.2020.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗ 2020

ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΣΙΤΙΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ