Ανακοίνωση για τη λειτουργία της Γραμματείας του Τμήματος για φοιτητές


Από αύριο, 16.3.2020, και μέχρι να λειτουργήσει κανονικά το Πανεπιστήμιο, η Γραμματεία του Τμήματος δεν θα δέχεται φοιτητές διά ζώσης, αλλά θα εξυπηρετεί τους φοιτητές ΜΟΝΟ τηλεφωνικά και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, με στόχο την αποτροπή της εξάπλωσης του κορονοϊού.

•Βυζαντινή λόγια ποίηση της μέσης και ύστερης βυζαντινής περιόδου (Ιωάννης Γεωμέτρης, Θεόδωρος Πρόδρομος, Μιχαήλ Χωνιάτης, Μανουήλ Φιλής, βυζαντινά αλφαβητάρια του 14ου αι.). •Βυζαντινή Υμνογραφία με έμφαση στον κριτικό σχολιασμό και τη νέα έκδοση κοντακίων του Ρωμανού του Μελωδού. •Βυζαντινή ρητορική (Θεοφύλακτος Αχρίδος) και Βυζαντινή επιστολογραφία κυρίως αυτή του 10ου αι. (Θεόδωρος Κυζίκου, Συμεών μάγιστρος και λογοθέτης του δρόμου). •Βυζαντινή Ιστοριογραφία (Άννα Κομνηνή). •Γνωμολογικά κείμενα (Βυζαντινές συλλογές γνωμικών των επτά σοφών, δελφικά γνωμικά των επτά σοφών, Comparatio Menandri et Philistionis).