ΛΦ122 [Tμήμα Μαμ-Ω] και ΛΦ124: σύνδεσμοι για εξ αποστάσεως e-μαθήματα


Στο e-class των μαθημάτων ΛΦ122 [Tμήμα Μαμ-Ω] και ΛΦ124  μπορείτε να βρείτε τους συνδέσμους για τα αντίστοιχα εξ αποστάσεως e-μαθήματα (23 και 24 Μαρτίου 2020).

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Κάθε μέρα κατόπιν συνεννόησης μέσω e-mail. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Αυγούστεια ποίηση (κυρίως Οβίδιος) - Ρωμαϊκή ερωτική ελεγεία - Σπουδές φύλου και κλασικές σπουδές - Ρωμαϊκό επίγραμμα (κυρίως Μαρτιάλης, Corpus Priapeorum) - Πρόσληψη λατινικής λογοτεχνίας στην Ελλάδα (19ος-20ος αιώνας).