Επείγουσα ανακοίνωση για φοιτητές


Ανακοινώνεται ότι από τη Δευτέρα 23/3/2020 όλα τα μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος θα πραγματοποιούνται μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-class) και/ή σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (skype for business), σύμφωνα με το ισχύον Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας για το εαρινό εξάμηνο 2020 και τις οδηγίες του εκάστοτε διδάσκοντα. Οι φοιτητές μπορούν να συνδεθούν στη σύσκεψη του skype for business μέσω web ακολουθώντας τον σύνδεσμο που θα τους αποστέλλεται από τον διδάσκοντα.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος