Κρατικές υποτροφίες από την Κίνα για ξένους φοιτητές


ΚΙΝΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ_signed

I. Introduction to Chinese Government Scholarships

II. Instructions for Chinese Government Scholarship Information System

III. Chinese Government Scholarship Application (Deadline 15th of April 2020)

IV. 外国人体格检查表 PHYSICAL EXAMINATION FORM