ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΒΦ271 ΚΑΙ ΕΕΒΦ289


Παρακαλούνται  οι φοιτητές και φοιτήτριες που παρακολουθούν τα μαθήματα ΥΒΦ271 “Βυζαντινή Υμνογραφία” και ΕΕΒΦ289 “Βυζαντινή Λογοτεχνία/Γραμματεία (μέσης περιόδου)” και επιθυμούν να εξεταστούν σε αυτά να εγγραφούν στην πλατφόρμα e class του Πανεπιστημίου.

Εκ μέρους της διδάσκουσας κ. Αναστασίας Νικολάου