Δήλωση για την εξέταση του μαθήματος ΕΕΛΦ190 κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου 2020


Όσες φοιτήτριες και όσοι φοιτητές επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα ΕΕΛΦ190 (Επιστημονική Γραμματεία) κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου 2020, παρακαλούνται να το δηλώσουν στον διδάσκοντα στο e-mail: inteligi@helit.duth.gr μέχρι και την Κυριακή 31 Μαΐου 2020. Μετά από την ημερομηνία αυτή, ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές δηλώσεις εξέτασης, και η εξέταση για όσες/όσους δεν το δηλώσουν θα γίνει κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2020.

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει προφορικά, μέσω της πλατφόρμας Skype for Business, με ανοιχτή οθόνη και επίδειξη της αστυνομικής και της φοιτητικής ταυτότητας της εξεταζόμενης/του εξεταζόμενου κατά την ημέρα και ώρα (Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020, 17.00-20.00) που ορίζεται στο Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Ιουνίου-Ιουλίου 2020, και σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξέτασης του μαθήματος ανά φοιτήτρια/φοιτητή, όπως θα σταλεί μέσω ανακοίνωσης στο eClass και θα αναρτηθεί στη σελίδα του μαθήματος στο eClass.

Ο διδάσκων,

Γιάννης Ντεληγιάννης

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Αποκλειστικά μόνο κατόπιν συνεννόησης στο e-mail: inteligi@helit.duth.gr. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: • Κικέρων: Πολιτικά, ρητορικά και φιλοσοφικά κείμενα. • Σενέκας ο Νεώτερος: Φιλοσοφικά κείμενα. • Ιστορία και πρόσληψη των κλασσικών ελληνικών και λατινικών κειμένων στον Δυτικό Μεσαίωνα και την Αναγέννηση: λατινικές μεταφράσεις και σχόλια. • Λατινική Παλαιογραφία, Κωδικολογία και κριτική του κειμένου.