Εξέταση μαθημάτων ΛΦ123 (επί πτυχίω) και ΥΛΦ186


Οι φοιτήτριες και φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα ΛΦ123 (μόνο οι επί πτυχίω) και ΥΛΦ186 παρακαλούνται να το δηλώσουν στο: amastrog@helit.duth.gr μέχρι και την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020, προκειμένου να καταρτιστεί το πρόγραμμα της εξέτασης των μαθημάτων ανά φοιτήτρια/φοιτητή, το οποίο και θα ανακοινωθεί στο eClass των παραπάνω μαθημάτων. Η εξέταση και για τα δύο μαθήματα θα είναι προφορική μέσω SkypeforBusiness.

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τρίτη 12:00-14:00 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Νεολατινική Λογοτεχνία - Πρόσληψη της κλασικής λατινικής λογοτεχνίας στην Αναγέννηση - Ιταλικός ουμανισμός