ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΕΓΛΩ340/ΥΓΛΩ340 ΚΑΙ ΓΛΩ303


Όσοι φοιτητές επιθυμούν να συμμετάσχουν στην απαλλακτική εργασία του κ. Φλιάτουρα στο μάθημα ΕΕΓΛΩ340/ΥΓΛΩ340 (Ιστορία Ελληνικής Γλώσσας) θα πρέπει να το έχουν δηλώσει και επίσημα (να συμπεριλαμβάνεται δηλαδή στη δήλωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου στο unistudent) και να έχουν εγγραφεί στο e class του μαθήματος ΕΕΓΛΩ340. Επίσης όσοι φοιτητές πρόκειται να δώσουν το μάθημα ΓΛΩ303 (Ιστορία Ελληνικής Γλώσσας) θα εξεταστούν προφορικά τη Δευτέρα 22/6/2020 και ώρα 10:30 σε σύνδεσμο που θα τους αποσταλεί.

 

Εκ μέρους του Λέκτορα κ. Ασημάκη Φλιάτουρα