Πρόσκληση αιτήσεων για το ΠΜΣ στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες του ΟΠΑ


Οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες καλούνται να υποβάλουν, το αργότερο μέχρι 17/6/2020 αίτηση με τα δικαιολογητικά που απαριθμούνται στην πρόσκληση παρακάτω.

Προκήρυξη 1ου κύκλου αιτήσεων για το ακ. έτος 2020-21

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος, Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-16:00 τηλ.: 210 8203646, email: digital_humanities@aueb.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://www.dept.aueb.gr/dmh