ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020


Καλείσθε να δηλώσετε α) την επιθυμία συμμετοχής σας στις εξ αποστάσεως εξετάσεις αποδεχόμενοι το πλαίσιο που τις διέπει και β) τα μαθήματα, στα οποία επιθυμείτε να εξεταστείτε στην εξεταστική του εαρινού εξαμήνου 2020 από τις 11.06.2020 έως και τις 17.06.2020 σύμφωνα με τις οδηγίες που λάβατε από το Υπολογιστικό Κέντρο του Δ.Π.Θ.

Για να συμμετέχει ο φοιτητής/φοιτήτρια στις εξετάσεις θα πρέπει να διαβάσει και να αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής του/της στη διαδικασία των εξετάσεων. Αυτό γίνεται μέσα από τη σελίδα http://students.duth.gr  και από το μενού “Εξυπηρέτηση”, μεταβαίνοντας στην επιλογή “Συμμετοχή στην επόμενη εξεταστική περίοδο”.

Ο φοιτητής/φοιτήτρια εφόσον αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής στην διαδικασία των εξετάσεων, καλείται να επιλέξει τα μαθήματα που επιθυμεί να εξεταστεί, τα οποία είναι υποσύνολο των μαθημάτων που έχει συμπεριλάβει στην εαρινή δήλωση μαθημάτων. Η δήλωση αυτή γίνεται άπαξ και δεν μπορεί να αλλάξει στη συνέχεια.

Εάν ο φοιτητής/φοιτήτρια δεν επιθυμεί να εξεταστεί, έχει τη δυνατότητα να το δηλώσει ρητώς πριν την αποστολή της επιλογής του.

Ανακοινώνεται πως όσοι προπτυχιακοί φοιτητές/ τριες  έχουν εισαχθεί στο Τμήμα πριν το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 και δεν είναι εγγεγραμμένοι στο unistudent/universis με αποτέλεσμα να μη μπορούν να κάνουν τη δήλωση μαθημάτων στο διάστημα (από 11/6/2020 έως 17/6/2020)  που όρισε το Τμήμα θα πρέπει να:

  • υποβάλλουν τη σχετική δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις μέσω e-mail συμπληρώνοντας το αρχείο που είναι διαθέσιμο και να τη στείλουν μέχρι και τις 22/6/2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας secr@helit.duth.gr καθώς και στους/στις διδάσκοντες/ουσες των μαθημάτων στα οποία θα εξεταστούν για να τους ενημερώσουν σχετικά με την πρόθεση συμμετοχής τους στις εξετάσεις.

Όσον αφορά τους προπτυχιακούς φοιτητές εγγραφής μετά το 2009-2010, οι οποίοι δεν κατάφεραν να πραγματοποιήσουν τη δήλωσή τους ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα http://students.duth.gr αλλά επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εξεταστική Ιουνίου – Ιουλίου 2020 θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους/τις διδάσκοντες/ουσες των μαθημάτων για το αν θα τους κάνουν δεκτούς ή όχι.

Δήλωση συμμετοχής – αποδοχής όρων στις εξ αποστάσεως εξετάσεις για φοιτητές εγγραφής πριν το 2009-2010

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας